organizacja roku akademickiego 2017/2018

HARMONOGRAM ORGANIZACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

 

Semestr zimowy: 01.10.2017-25.02.2018

zajęcia dydaktyczne: 02.10.2017-31.01.2018

wakacje zimowe: 22.12.2017-02.01.2018

sesja zimowa: 01.02.2018-18.02.2017

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych (dni rektorskie):

31.10.2018, 02.11.2017, 13.11.2017

 

Przerwa semestralna: 19.02.2018-25.02.2018

 

Semestr letni: 26.02.2018-30.06.2018

zajęcia dydaktyczne: 26.02.2018-21.06.2018

wakacje wiosenne: 30.03.2018-03.04.2018

sesja letnia: 22.06.2018-30.06.2018

sesja jesienna: 03.09.2018-17.09.2018

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych (dni rektorskie):

30.04.2018, 02.05.2018, 24.05.2018