Oferta kształcenia - studia prowadzone w języku angielskim

Lista dostępnych kierunków prowadzonych w języku angielskim na studia w rekrutacji na rok akademicki 2017/2018:

 

WYDZIAŁ KIERUNEKFORMA I STOPIEŃ Opis programu          
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatronikiinżynieria materiałowastudia stacjonarne drugiego stopnia
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznejinżynieria chemicznastudia stacjonarne i niestacjonarne trzeciego stopnia

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

technologia chemiczna

studia stacjonarne

studia niestacjonarne