Studia doktoranckie

WYDZIAŁ PROWADZĄCYDYSCYPLINA NAUKOWAFORMA STUDIÓW
stacjonarneniestacjonarne
Wydział Biotechnologii i Hodowli ZwierzątbiotechnologiaSDS-
zootechnikaSDSSDN
Wydział Budownictwa i Architektury

architektura i urbanistyka

SDS

-
budownictwoSDS-
Wydział Elektryczny

automatyka i robotykaSDSSDN
elektrotechnikaSDSSDN
Wydział InformatykiinformatykaSDSSDN
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

inżynieria materiałowaSDSSDN
budowa i eksploatacja maszynSDSSDN
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa agronomiaSDS-
inżynieria rolniczaSDS-
ochrona i kształtowanie środowiskaSDS-
ogrodnictwoSDS-
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

rybactwoSDSSDN
technologia żywności i żywieniaSDSSDN
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

inżynieria chemicznaSDSSDN
technologia chemicznaSDSSDN