terminy

Terminy rekrutacji na studia drugiego stopnia rozpoczynające się od semestru zimowego w roku akademickim 20217/2018

 

 STUDIA STACJONARNE

rejestracja w Internetowym Systemie Rekrutacji22.05.2017-17.07.2017
testy kwalifikacyjne20.07.2017-21.07.2017
ogłoszenie wyników testów kwalifikacyjnych25.07.2017
składanie kompletu wymaganych dokumentów25.07.2017-02.08.2017
ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia04.08.2017
ogłoszenie wyników rekrutacji11.08.2017

 

 STUDIA NIESTACJONARNE

rejestracja internetowa22.05.2017-21.08.2017
testy kwalifikacyjne24.08.2017-25.08.2017
ogłoszenie wyników testów kwalifikacyjnych oraz ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia30.08.2017
składanie kompletu dokumentów przez kandydatów30.08.2017-05.09.2017
ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia07.09.2017
ogłoszenie wyników rekrutacji13.09.2017