terminy

Terminy rekrutacji na studia drugiego stopnia rozpoczynające się od semestru letniego w roku akademickim 20217/2018

 

 STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (stacjonarne i niestacjonarne)

rejestracja w Internetowym Systemie Rekrutacji15.01.2018 - 13.02.2018
testy kwalifikacyjne14.02.2018 - 15.02.2018
ogłoszenie wyników testów kwalifikacyjnych16.02.2018
składanie kompletu wymaganych dokumentów16.02.2018 - 22.02.2018
ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia23.02.2018
ogłoszenie wyników rekrutacji09.03.2018