Studia pierwszego stopnia

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

 

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT

BIOTECHNOLOGIA

KYNOLOGIA

ZOOTECHNIKA

 

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

BUDOWNICTWO

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY WNĘTRZ I OTOCZENIA

 

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

EKONOMIA

ZARZĄDZANIE

 

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

AUTOMATYKA I ROBOTYKA

ELEKTROTECHNIKA

TELEINFORMATYKA

 

WYDZIAŁ INFORMATYKI

INFORMATYKA

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

• ENERGETYKA

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

MECHATRONIKA

TRANSPORT

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

 

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

ARCHITEKTURA I KRAJOBRAZU

• GOSPODARKA PRZESTRZENNA

OCHRONA ŚRODOWISKA

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

OGRODNICTWO • ROLNICTWO

TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA

UPRAWA WINOROŚLI I WINIARSTWO

 

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWO

MIKROBIOLOGIA STOSOWANA

RYBACTWO

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI

 

WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ I TRANSPORTU

BUDOWA JACHTÓW

CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

OCEANOTECHNIKA

TRANSPORT

 

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA

NANOTECHNOLOGIA

TECHNOLOGIA CHEMICZNA

 

STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

 

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT

BIOTECHNOLOGIA

KYNOLOGIA

ZOOTECHNIKA

 

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

BUDOWNICTWO

 

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

EKONOMIA

ZARZĄDZANIE

 

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

ELEKTROTECHNIKA

 

WYDZIAŁ INFORMATYKI

INFORMATYKA

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

MECHATRONIKA

TRANSPORT

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

 

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

ARCHITEKTURA I KRAJOBRAZU

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

OCHRONA ŚRODOWISKA

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

OGRODNICTWO

ROLNICTWO

TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA

UPRAWA WINOROŚLI I WINIARSTWO

 

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

 

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA