terminy

Terminy rekrutacji na studia drugiego stopnia rozpoczynające się od semestru zimowego w roku akademickim 2018/2019

 

 STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (stacjonarne)

rejestracja w Internetowym Systemie Rekrutacji21.05.-17.07.2018
testy kwalifikacyjne19.-20.07.2018
ogłoszenie wyników testów kwalifikacyjnych24.07.2018
składanie kompletu wymaganych dokumentów24.07.-01.08.2018
ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia03.08.2018
ogłoszenie wyników rekrutacji10.08.2018

 

 STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (niestacjonarne)

 

rejestracja w Internetowym Systemie Rekrutacji21.05.-21.08.2018
testy kwalifikacyjne23.-24.08.2018
ogłoszenie wyników testów kwalifikacyjnych29.08.2018
składanie kompletu wymaganych dokumentów29.08.-05.09.2018
ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia07.09.2018
ogłoszenie wyników rekrutacji14.09.2018