KROK PO KROKU - procedura

Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia składa się z kilku etapów:

 

1. Podstawą przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia jest legitymowanie się świadectwem ukończenia szkoły średniej. Więcej informacji dotyczących dokumentów o wykształceniu dostępne jest tutaj.

2. Kandydaci na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunki: architektura i urbanistyka, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia oraz wzornictwo, dodatkowo przystępują do sprawdzianu umiejętności plastycznych. Sprawdzian umiejętności plastycznych:

  • na kierunku architektura i urbanistyka składa się z dwóch części: rysunku odręcznego z natury oraz rysunku – sprawdzenia wyobraźni przestrzennej,
  • na kierunku projektowanie architektury wnętrz i otoczenia składa się z dwóch części: rysunek odręczny z natury oraz rysunku - sprawdzenia wyobraźni przestrzennej,

 3. W momencie rejestracji w systemie i uzupełniania danych dotyczących wykształcenia kandydat musi zaznaczyć opcję "nowa matura", zastosować przelicznik ocen oraz wprowadzić przedmioty oraz ich oceny wymagane dla danego kierunku. 

Wykaz przedmiotów uwzględnianych w procesie rekrutacji na poszczególne kierunki studiów pierwszego stopnia