terminy

Terminy rekrutacji na studia pierwszego stopnia rozpoczynające się od semestru zimowego w roku akademickim 2018/2019

 

STUDIA STACJONARNE

Na kierunki: architektura i urbanistyka, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia

Terminy rekrutacjiarchitektura i urbanistyka, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia
rejestracja internetowa21.05.2018-17.06.2018

sprawdzian umiejętności plastycznych25.-26.06.2018
ogłoszenie wyników sprawdzianu umiejętności plastycznych28.06.2018
ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz list kandydatów rezerwowych11.07.2018
składanie kompletu dokumentów przez kandydatów12.07.2018-20.07.2018
ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia, list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych24.07.2018
składanie kompletu dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych24.07.2018-27.07.2018

ogłoszenie wyników rekrutacji03.08.2018

 

 Na pozostałe kierunki

rejestracja internetowa21.05.-08.07.2018
ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz list kandydatów rezerwowych11.07.2018
składanie kompletu dokumentów przez kandydatów12.07.2018-20.07.2018
ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia, list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych24.07.2018
składanie kompletu dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych24.07.2018-27.07.2018
ogłoszenie wyników rekrutacji03.08.2018

 

STUDIA NIESTACJONARNE

 

rejestracja internetowa21.05.2018-28.08.2018
ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia30.08.2018
składanie kompletu dokumentów przez kandydatów30.08.2018-05.09.2018
ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia07.09.2018
ogłoszenie wyników rekrutacji14.09.2018