Gdzie złożyć dokumenty

Niezależnie od zasad podejmowania studiów każdy kandydat nieposiadający obywatelstwa polskiego składa komplet dokumentów w:

 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Dział Kształcenia - Sekcja ds Współpracy z Zagranicą

al. Piastów 18, 70-310 Szczecin

parter, pokój nr 10