Opłaty za studia

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

r.a. 2017/2018

 

STUDIA I i II STOPNIA

125 zł - studia stacjonarne I stopnia na kierunki: architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu, wzornictwo

75 zł - studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na kierunki: architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu

75 zł - studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia na pozostałe kierunki

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia wyższe wnosi jedną opłatę wymienioną wyżej w ramach danej rekrutacji (wybierając maksymalnie 3 kierunki studiów), oddzielnie na każdą formę studiów (stacjonarne lub niestacjonarne) oraz poziom kształcenia (pierwszego lub drugiego stopnia). Opłatę należy wnieść na indywidualny rachunek bankowy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (wygenerowany w Internetowym Systemie Rekrutacji).  

 

OPŁATY ZA STUDIA

W roku akademickim 2017/2018 wysokość opłaty za studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia wynosi:

  • 2.200 PLN / semestr

Za studia stacjonarne i niestacjonarne trzeciego stopnia (studia doktoranckie) prowadzone w języku polskim i angielskim opłata wynosi:

  • 2.500 PLN / semestr

 

Opłata za studia prowadzone w języku angielskim na kierunku "inżynieria materiałowa" (studia stacjonarne drugiego stopnia)  wynosi 3.700 PLN / semestr.