Zagraniczne dokumenty o wykształceniu

ŚWIADECTWA MATURALNE/UKOŃCZENIA SZKOŁY ŚREDNIEJ

Zagraniczne świadectwo maturalne/ukończenia szkoły średniej może zostać uznane na podstawie:

  1. umowy międzynarodowej (art. 93 ust. 2 ustawy o systemie oświaty), lub
  2. art. 93 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, lub
  3. decyzją kuratora (art. 93 ust. 3 ustawy o systemie oświaty)

 

Wykaz umów na podstawie, których świadectwo może zostać uznane i uprawnia do podjęcia studiów pierwszego stopnia dostępny jest na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Informacje Ministerstwa Edukacji Narodowej

Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuowania nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (PDF, 495 KB)