Aktualności dla kandydata cudzoziemca - studia pierwszego i drugiego stopnia

EGZAMINY Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KANDYDATÓW BEZ POTWIERDZONEJ ZNAJOMOŚCI 23.05.2019 13:35

W ramach trwające rekrutacji na studia ustalono kilka terminów egzaminów z języka polskiego na poziomie B2 dla kandydatów nie posiadających potwierdzenia znajomości tego języka. Harmonogram oraz sposób zapisania się na egzamin dostępny jest w zakładce: Język polski