Aktualności dla kandydata cudzoziemca - studia pierwszego i drugiego stopnia

Ogłaszamy drugą turę rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia 2019/2020 25.07.2019 08:48

Zapraszamy do rejestracji na studia stacjonarne pierwszego stopnia w ramach ogłoszonej drugiej rekrutacji.

Wszyscy kandydaci powinni zarejestrować się w Internetowym Systemie Rekrutacji. 

W rekrutacji w II turze przyjęcia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów (decyduje kolejność zgłoszeń), po uprzednim zarejestrowaniu się w ISR.

Kierunki dostępne w II turze rekrutacji:

architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu, biotechnologia, budowa jachtów, budownictwo, budownictwo - inżynier europejski, chemia, chemical engineering, chłodnictwo i klimatyzacja, economics, ekonomia, elektrotechnika, energetyka, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria materiałowa, inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych, inżynieria produkcji w przemyśle 4.0, inżynieria środowiska, inżynieria transportu, kynologia, logistyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, mikrobiologia stosowana, nanotechnologia, oceanotechnika, ochrona środowiska, odnawialne źródła energii, ogrodnictwo, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia, rolnictwo, rybactwo, technologia chemiczna, technologia żywności i żywienie człowieka, teleinformatyka, transport, zarządzanie, zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności, zarządzanie i inżynieria produkcji, zootechnika.