Aktualności dla kandydata cudzoziemca - studia pierwszego i drugiego stopnia

REKRUTACJA NA STUDIA II STOPNIA (semestr letni) 2019/2020 ROZPOCZNIE SIĘ 13/01/2020 29.11.2019 07:41

Internetowa rejestracja na studia II stopnia rozpoczynające się od semestru letniego 2019/2020 (marzec 2020) rozpocznie się 13.01.2020.

Kandydaci proszeni są o zapoznanie się z ofertą proponowanych kierunków studiów i specjalności, zasadami i harmonogramem rekrutacji.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Rekrutacja na studia 2019/2020