Aktualności dla kandydata cudzoziemca - studia pierwszego i drugiego stopnia

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 2019/2020 (semestr letni) 14.02.2020 09:29

W rekrutacji w II turze przyjęcia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów (decyduje kolejność zgłoszeń), po uprzednim zarejestrowaniu się w Internetowym Systemie Rekrutacji

Dokumenty należy złożyć w Dziale Mobilności Międzynarodowej (ul. Pułaskiego 10, 70-322 Szczecin, parter, pokój 15) w dniach od 17 do 26 lutego 2020 r.