Aktualności dla zagranicznego kandydata - studia pierwszego i drugiego stopnia

BIAŁORUŚ_stypendia w ramach "EU4Belarus: Solidarność z mieszkańcami Białorusi" 19.08.2021 12:23

Unia Europejska w ramach programu „EU4Belarus: Solidarność z mieszkańcami Białorusi” ogłasza konkurs na stypendia EU4Belarus – SALT (Support for Advanced Learning and Training) dla białoruskich studentów, którzy już studiują na uniwersytetach Litwy, Łotwy, Czech i Polski, a także dla tych, którzy rozpoczną studia w roku akademickim 2021/22 i 2022/23.

Stypendium przysługuje na cały okres studiów na poziomie licencjackim lub magisterskim i wynosi 450 EUR miesięcznie, wypłacane od września do czerwca. Dodatkowo zapewniony zostanie jednorazowy zwrot kosztów podróży. O stypendium mogą ubiegać się studenci litewskich, łotewskich, czeskich i polskich uczelni oraz ci, którzy zgłosili się na rok akademicki 2021/22 i spełniają co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

  • osoby represjonowane podczas protestów związanych z wyborami prezydenckimi w 2020 roku i zostali zmuszeni do opuszczenia Białorusi;
  • osoby, które mają trudności finansowe lub nie mają wystarczających środków na życie w jednym z czterech wymienionych krajów;
  • osoby niepełnosprawne.

Termin składania wniosków upływa 6 września 2021 r.

Więcej informacji oraz lista wymaganych dokumentów dostępna jest na stronie: EU4Belarus: Solidarity with the People of Belarus

Ważna informacja: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie nie pośredniczy w procedurze aplikowania o powyższe stypendium i nie udziela dalszych informacji w tej sprawie. Zainteresowane osoby powinny kontaktować się bezpośrednio z inicjatorem programu stypendialnego.