Aktualności dla zagranicznego kandydata - studia pierwszego i drugiego stopnia

EGZAMINY Z JĘZYKA POLSKIEGO zaplanowane w roku 2020/2021 16.10.2020 12:51

Terminy egzaminów z języka polskiego na poziomie B2 ustalone dla roku akademickiego 2020/2021 dostępne są w zakładce ZASADY OGÓLNE - Język polski.

Do egzaminy mogą podejść przyszli kandydaci na studia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Pozytywnie zdany egzamin uprawnia jedynie do przyjęcia na studia w ZUT w Szczecinie.

Wszystkie egzaminy zostaną przeprowadzone zdalnie za pomocą aplikacji MS Teams.