Aktualności dla zagranicznego kandydata - studia pierwszego i drugiego stopnia

EGZAMINY Z JĘZYKA POLSKIEGO zaplanowane w roku akademickim 2021/2022 08.10.2021 14:20

Terminy egzaminów z języka polskiego na poziomie B2 ustalone dla roku akademickiego 2021/2022 dostępne są w zakładce ZASADY OGÓLNE - Język polski.

Do egzaminy mogą podejść przyszli kandydaci na studia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Pozytywnie zdany egzamin uprawnia jedynie do przyjęcia na studia w ZUT w Szczecinie.