Aktualności dla zagranicznego kandydata - studia pierwszego i drugiego stopnia

REKRUTACJA 2021/2022_II tura rektutacji na studia stacjonarne I stopnia 13.07.2021 11:32

14 lipca (o godzinie 14:00) zostanie uruchomiony Internetowy System Rekrutacji ISR na studia stacjonarne I stopnia.

W rekrutacji w II turze przyjęcia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów po uprzednim zarejestrowaniu się w ISR.

Uwaga ! decyduje kolejność zgłoszeń. Dokumenty należy złożyć w Dziale Mobilności Międzynarodowej.

 

Harmonogram rekrutacji w II terminie:

rejestracja elektroniczna - do 27 września 2021

złożenie kompletu wymaganych dokumentów - do 28 września 2021

ogłoszenie wyników rekrutacji - 30 września 2021

 

Lista dostępnych kierunków studiów w ramach II tury rekrutacji.  (format:  pdf, rozmiar:  215 KB)