Aktualności dla zagranicznego kandydata - studia pierwszego i drugiego stopnia

REKRUTACJA 2021/2022_semestr letni_II tura rekrutacji na studia drugiego stopnia 16.02.2022 11:19

Uruchomiona została II tura rekrutacji na studia drugiego stopnia.

Kandydaci zobowiązani są do rejestracji w Internetowej Rekrutacji Kandydatów.

W rekrutacji w II turze przyjęcia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów po uprzednim zarejestrowaniu się w systemie IRK.

 

Uwaga ! decyduje kolejność zgłoszeń. Dokumenty należy złożyć w Dziale Mobilności Międzynarodowej.

 

Harmonogram rekrutacji w II terminie:

rejestracja elektroniczna - od 16 lutego (godz. 14:00) do 28 lutego 2022 (godz. 12:00)

złożenie kompletu wymaganych dokumentów - od 22 lutego 2022 do 28 lutego 2022

 

Lista dostępnych kierunków studiów w ramach II tury rekrutacji:

studia stacjonarne

 • architektura krajobrazu
 •  automatyka i robotyka
 •  biotechnologia
 •  elektrotechnika
 •  energetyka
 •  ichtiologia i akwakultura
 •  informatyka
 • inżynieria chemiczna i procesowa
 • inżynieria materiałowa
 • inżynieria materiałów i nanomateriałów
 • inżynieria transportu
 • kynologia
 • logistyka
 • mechanika i budowa maszyn
 • mechatronika
 • mikrobiologia
 • ochrona środowiska
 • odnawialne źródła energii
 • technologia chemiczna
 • technologia żywności i żywienie człowieka
 • teleinformatyka
 • transport
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • zootechnika

studia niestacjonarne 

 • inżynieria chemiczna i procesowa