Aktualności dla zagranicznego kandydata - studia pierwszego i drugiego stopnia

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA STUDIA od roku akademickiego 2020/2021 02.06.2020 11:02

ZUT w Szczecinie ustalił wysokość opłat za usługi edukacyjne (studia stacjonarne i niestacjonarne) dla studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2020/2021. 

Informacja o wysokości opłat za poszczególne kierunki studiów dostępna jest w zakładce "Opłaty za studia (czesne)".