Aktualności dla zagranicznego kandydata - studia pierwszego i drugiego stopnia

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA STUDIA od roku akademickiego 2021/2022 07.06.2021 14:32

ZUT w Szczecinie ustalił wysokość opłat za usługi edukacyjne (studia stacjonarne i niestacjonarne) dla studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2021/2022.

Informacja o wysokości opłat za poszczególne kierunki studiów dostępna jest w zakładce "Opłaty za studia (czesne)"