pierwsze dni na studiach

PIERWSZE DNI NA STUDIACH

 

Dziekanat wydziału macierzystego

Dziekanat jest jednostką prowadzącą sprawy studentów na danym wydziale. Zaraz po przyjeździe do Szczecina jest to pierwsze miejsce, do którego należy się udać w celu uzyskania m.in.:

  • legitymacji studenckiej
  • dostępu do elektronicznego systemu e-dziekanat
  • zaświadczenia o statusie studenta

W trakcie pierwszych odwiedzin w dziekanacie należy przedstawić aktualny dokument uprawniający do legalnego pobytu w Polsce (wiza/karta pobytu). Otrzymasz również do podpisu akt ślubowania.


System E-dziekanat

Elektroniczny system uczelniany, do którego dostęp ma każdy student na podstawie loginu i hasła. W e-dziekanacie sprawdzisz harmonogram zajęć dydaktycznych, ewentualne należności finansowane z tytułu opłat za studia, akademik, itp.

 

Organizacja roku akademickiego

Rok akademickie składa się z dwóch semestrów i rozpoczyna się 1 października. Przed rozpoczęciem zajęć Uczelnia organizuje oficjalną inaugurację, na którą zaproszeni są wszyscy studenci. Harmonogram roku akademickiego, rozkład zajęć, dni wolne dostępne są na stronie internetowej wydziału.

 

Regulamin studiów

Jest to wewnętrzny akt prawny regulujący kwestie akademickie, odbywania studiów, egzaminów i zaliczeń, praw i obowiązków studentów, odpowiedzialności dyscyplinarnej, czy nagród i wyróżnień. Każdy student ma prawo do zapoznania się z treścią regulaminu, który udostępniany jest na stronie internetowej Uczelni.

 

Dział Mobilności Międzynarodowej...

...centralna jednostka uczelni, która oferuje studentom zagranicznym konsultacje, pomoc oraz wskazówki dotyczące formalności związanych z pobytem w Szczecinie i Uczelni (zakwaterowanie, legalizacja pobytu, itp. ).

 

Adres korespondencyjny: al. Piastów 17, 70-310 Szczecin

Adres do odwiedzin: ul. Pułaskiego 10, parter pokój 15, 70-322 Szczecin

Zapraszamy w dni robocze (poniedziałek-piątek) w godzinach 8.00-14.00

email: admission@zut.edu.pl

strona internetowa: www.admission.zut.edu.pl