IRK - Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Internetowa Rekrutacja Kandydatów (IRK) jest pierwszym i niezbędnym elementem naboru na studia wyższe. Każdy kandydat zobowiązany jest do rejestracji w IRK zgodnie z harmonogramem ogłoszonym dla danej rekrutacji.

Login i hasło do IRK kandydat nadaje sam.

Na stronie tworzenia konta kandydat musi złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną (należy zaznaczyć wszystkie pola wyboru i kontynuować rejestrację). Po zakończonej rejestracji system IRK wysyła do kandydata email z linkiem aktywacyjnym na adres email pełniący rolę identyfikatora

W IRK kandydaci uzupełniają informacje dotyczące:

  • danych osobowych ( w tym: imię i nazwisko, obywatelstwo, data i miejsce urodzenia, numer i typ dokumentu tożsamości)
  •  dokumentów o wykształceniu (świadectwa ukończenia szkoły średniej, dyplomy, etc.) wraz z uzupełnieniem ocen
  •  odpowiedzi do zestawów pytań skierowanych do kandydata w systemie

Obowiązkowo należy wypełnić dane oznaczone gwiazdką (*).

Ewentualne błędy i/lub niewypełnione pola obowiązkowe zostaną zaznaczone na czerwono.

 

Ważne: IMIĘ I NAZWISKO należy wpisać w takim brzmieniu jak w paszporcie.

Istotne jest by dane do systemu IRK wprowadzone przez kandydata były prawidłowe, gdyż na ich podstawie pobiera się szereg dokumentów, które automatycznie uzupełniają się danymi wprowadzonymi przez kandydata. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny nie odpowiada za prawidłowość danych wprowadzonych przez kandydata do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów.

 

W przypadku pytań proszę o kontakt na adres email: admission@zut.edu.pl

 

Do pobrania:

Jak się zarejestrować- instrukcja dla kandydatów (format:  pdf, rozmiar:  2,52 MB) (format: pdf, rozmiar: 2,52 MB)