terminy rekrutacji

Terminy rekrutacji na studia drugiego stopnia rozpoczynające się od semestru zimowego w roku akademickim 2022/2023

 

 STUDIA STACJONARNE
rejestracja w systemie Internetowa Rekrutacja Kandydatów (IRK)
16.05. - 19.07.2022
testy kwalifikacyjne21.07. - 22.07.2022
ogłoszenie wyników testów kwalifikacyjnych oraz list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia26.07.2022
składanie kompletu wymaganych dokumentów26.07. - 02.08.2022
ogłoszenie wyników rekrutacji05.08.2022

 

STUDIA NIESTACJONARNE
rejestracja w systemie Internetowa Rekrutacja Kandydatów (IRK)
16.05. - 16.08.2022
testy kwalifikacyjne18.08. - 19.08.2022
ogłoszenie wyników testów kwalifikacyjnych oraz list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia 23.08.2022
składanie kompletu wymaganych dokumentów

23.08. - 06.09.2022

ogłoszenie wyników rekrutacji09.09.2022