przedmioty uwzględniane w procesie kwalifikacji na studia

Wykaz przedmiotów uwzględnianych w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów pierwszego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne).

Oceny z przedmiotów ujętych na zagranicznych świadectwach i wymaganych dla danego kierunku studiów należy wprowadzić do systemu rekrutacyjnego zgodnie z przelicznikiem ocen dostępnym w zakładce: Przelicznik ocen

Kandydat wpisuje do systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK wszystkie uzyskane wyniki ze świadectwa (część pisemna), natomiast system wylicza najkorzystniejszą dla kandydata liczbę punktów. 

 

Do pobrania:

Wykaz przedmiotów uwzględnianych w procesie kwalifikacja na poszczególne kierunki studiów pierwszego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) (format:  pdf, rozmiar:  212 KB)