terminy rekrutacji

Terminy rekrutacji na studia pierwszego stopnia rozpoczynające się od semestru zimowego w roku akademickim 2022/2023

 

STUDIA STACJONARNE

Na kierunki: architektura, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia

rejestracja internetowa (system IRK)
16.05. - 19.06.2022
sprawdzian umiejętności plastycznych21.06.2022
ogłoszenie wyników sprawdzianu umiejętności plastycznych24.06.2022
ogłoszenie list kandydatów: zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz list kandydatów rezerwowych12.07.2022
składanie kompletu dokumentów przez kandydatów13.07. - 22.07.2022
ogłoszenie list kandydatów: przyjętych na studia, list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych26.07.2022
składanie kompletu dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych26.07. - 27.07.2022
ogłoszenie wyników rekrutacji29.07.2022

 

Na kierunek: inżynieria produkcji w przemyśle 4.0

rejestracja internetowa (system IRK)
16.05. - 07.07.2022
egzamin wstępny - rozmowa kwalifikacyjna25.07.2022
ogłoszenie list kandydatów: zakwalifikowanych do przyjęcia na studia i list kandydatów rezerwowych12.07.2022
składanie kompletu dokumentów przez kandydatów13.07. - 22.07.2022
ogłoszenie list kandydatów: przyjętych na studia, list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych26.07.2022
składanie kompletu dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych z list rezerwowych26.07. - 27.07.2022
ogłoszenie wyników kwalifikacji29.07.2022

 

 Na pozostałe kierunki

rejestracja internetowa (system IRK)
16.05. - 07.07.2022
ogłoszenie list kandydatów: zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz list kandydatów rezerwowych12.07.2022
składanie kompletu dokumentów przez kandydatów13.07. - 22.07.2022
ogłoszenie list kandydatów: przyjętych na studia, list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych26.07.2022
składanie kompletu dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych26.07. - 27.07.2022
ogłoszenie wyników rekrutacji29.07.2022

 

STUDIA NIESTACJONARNE
rejestracja internetowa (system IRK)
16.05. - 23.08.2022
ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia25.08.2022
składanie kompletu dokumentów przez kandydatów25.08. - 06.09.2022
ogłoszenie wyników rekrutacji09.09.2022