Terminy rekrutacji

TERMINY ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA

Harmonogram naboru na studia rozpoczynające się od semestru zimowego 2022/2023

 

a) studia stacjonarne pierwszego stopnia

rejestracja w systemie rekrutacyjnym na kierunki: architektura, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia 16.05.–19.06.2022 r.

rejestracja w systemie rekrutacyjnym na pozostałe kierunki studiów 16.05.–07.07.2022 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji 29.07.2022 r.

b) studia niestacjonarne pierwszego stopnia

rejestracja w systemie rekrutacyjnym 16.05.–23.08.2022 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji 09.09.2022 r.

c) studia stacjonarne drugiego stopnia

rejestracja w systemie rekrutacyjnym 16.05.–19.07.2022 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji 05.08.2022 r.

d) studia niestacjonarne drugiego stopnia

rejestracja w systemie rekrutacyjnym 16.05.–16.08.2022 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji 09.09.2022 r. 

 

Szczegółowe terminy rekrutacji- studia pierwszego stopnia.

Szczegółowe terminy rekrutacji- studia drugiego stopnia.

 

W przypadku gdy liczba kandydatów przyjętych na studia nie wyczerpie planowanego limitu przyjęć na poszczególne kierunki i formy studiów, zostanie ogłoszony drugi termin rekrutacji oraz rekrutacja uzupełniająca.