Terminy rekrutacji

TERMINY ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA

Harmonogram naboru na studia rozpoczynające się od semestru letniego 2022/2023

 

studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia

  • rejestracja w systemie rekrutacyjnym 16.01.2023–14.02.2023 r.
  • testy kwalifikacyjne 16-17.01.2023
  • ogłoszenie wyników testów kwalifikacyjnych 21.02.2023
  • składanie kompletu wymaganych dokumentów 21.02.-01.03.2023
  • ogłoszenie wyników rekrutacji 03.03.2023 r.