REKRUTACJA NA STUDIA 2019/2020

Rekrutacja na studia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie odbywa się dwa razy w roku:

  • rekrutacja letnia (maj - lipiec) - na studia rozpoczynające się od semestru zimowego
  • rekrutacja zimowa (styczeń - luty) - na studia rozpoczynające się od semestru letniego (dotyczy tylko studiów drugiego stopnia)

 

Kandydaci na studia pierwszego stopnia kwalifikowani są na podstawie przedstawionego świadectwa ukończenia szkoły średniej (z zastosowaniem przelicznika ocen w przypadku świadectw uzyskanych za granicą).

Kandydaci na studia drugiego i trzeciego stopnia kwalifikowani są na podstawie dyplomu ukończenia studiów wyższych, również zgodnie z przelicznikiem ocen.

 

Akty prawne:

UCHWAŁA NR 39 Senatu ZUT w Szczecinie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rekrutacji na studia wyższe w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2019/2020