Akty prawne

Akty wewnętrzne (dotyczące rekrutacji na rok akademicki 2019/2020):

Komunikat nr 37 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 39 Senatu ZUT z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rekrutacji na studia wyższe w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2019/2020

Komunikat nr 7 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 25 marca 2019 r. o terminach rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2019/2020

Komunikat nr 8 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 25 marca 2019 r. o wysokości opłat za przeprowadzenie rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020

 

Akty wewnętrzne (dotyczące rekrutacji na rok akademicki 2018/2019):

Komunikat nr 38 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 40 Senatu ZUT z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rekrutacji na studia wyższe w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2018/2019

Komunikat nr 9 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 13 marca 2018 r. o terminach rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2018/2019

UCHWAŁA NR 40 Senatu ZUT w Szczecinie z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rekrutacji na studia wyższe w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie nr 43 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2018/2019