Studia pierwszego stopnia

Oferta kierunków kształcenia dostępnych w rekrutacji na rok akademicki 2019/2010

Z opisem kierunków kształcenia można zapoznać się na stronie "Kierunki studiów"

 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT

 

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

 • ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
 • BUDOWNICTWO
 • BUDOWNICTWO - INŻYNIER EUROPEJSKI
 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
 • PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY WNĘTRZ I OTOCZENIA

 

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

 • EKONOMIA
 • ZARZĄDZANIE

 

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

 • AUTOMATYKA I ROBOTYKA
 • ELEKTROTECHNIKA
 • TELEINFORMATYKA

 

WYDZIAŁ INFORMATYKI

 • INFORMATYKA

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

 • ENERGETYKA
 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
 • INŻYNIERIA POJAZDÓW BOJOWYCH I SPECJALNYCH - nowość!
 • INŻYNIERIA PRODUKCJI W PRZEMYŚLE 4.0. - nowość!
 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
 • MECHATRONIKA
 • INŻYNIERIA TRANSPORTU
 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

 

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

 • ARCHITEKTURA I KRAJOBRAZU
 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
 • OGRODNICTWO
 • ROLNICTWO
 • UPRAWA WINOROŚLI I WINIARSTWO

 

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWO

 • MIKROBIOLOGIA STOSOWANA
 • RYBACTWO
 • TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA
 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI

 

WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ I TRANSPORTU

 • BUDOWA JACHTÓW
 • CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA
 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
 • LOGISTYKA - nowość!
 • OCEANOTECHNIKA
 • TRANSPORT

 

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

 • INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA
 • NANOTECHNOLOGIA
 • TECHNOLOGIA CHEMICZNA

 

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT

 

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

 • BUDOWNICTWO

 

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

 • EKONOMIA
 • ZARZĄDZANIE

 

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

 • ELEKTROTECHNIKA

 

WYDZIAŁ INFORMATYKI

 • INFORMATYKA

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

 • ENERGETYKA
 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
 • TRANSPORT
 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

 

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
 • OGRODNICTWO
 • ROLNICTWO
 • UPRAWA WINOROŚLI I WINIARSTWO

 

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA

 • TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

 

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

 • INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA