terminy

Terminy rekrutacji na studia drugiego stopnia rozpoczynające się od semestru letniego w roku akademickim 2019/2020

 

 STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (stacjonarne)

rejestracja w Internetowym Systemie Rekrutacji13.01.-11.02.2020
testy kwalifikacyjne13.-14.02.2020
ogłoszenie wyników testów kwalifikacyjnych17.02.2020
składanie kompletu wymaganych dokumentów17.02.-20.02.2020
ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia21.02.2020
ogłoszenie wyników rekrutacji06.03.2020