terminy

Terminy rekrutacji na studia drugiego stopnia rozpoczynające się od semestru zimowego w roku akademickim 2019/2020

 

 STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (stacjonarne)

rejestracja w Internetowym Systemie Rekrutacji20.05.-16.07.2019
testy kwalifikacyjne18.-19.07.2019
ogłoszenie wyników testów kwalifikacyjnych24.07.2019
składanie kompletu wymaganych dokumentów24.07.-30.07.2019
ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia02.08.2019
ogłoszenie wyników rekrutacji09.08.2019

 

 STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (niestacjonarne)

 

rejestracja w Internetowym Systemie Rekrutacji20.05.-20.08.2019
testy kwalifikacyjne22.-23.08.2019
ogłoszenie wyników testów kwalifikacyjnych28.08.2019
składanie kompletu wymaganych dokumentów28.08.-03.09.2019
ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia06.09.2019
ogłoszenie wyników rekrutacji13.09.2019