przedmioty uwzględnianie w procesie kwalifikacji

Wykaz przedmiotów uwzględnianych w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów pierwszego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne).

 

WYDZIAŁKIERUNEK STUDIÓW
PRZEDMIOT
ABCD
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt


biotechnologiabiologia lub matematyka


przedmiot dodatkowy (wybór kandydata)


język polski lub język urzędowy kraju kandydata


język obcy nowożytny


kynologia
zootechnika
Wydział Budownictwa i Architekturyarchitektura i urbanistykamatematyka
przedmiot dodatkowy (wybór kandydata)
język polski lub język urzędowy kraju kandydata
język obcy nowożytny
budownictwo
budownictwo (inżynier europejski)
inżynieria środowiska
projektowanie architektury wnętrz i otoczenia
Wydział Ekonomiczny


economics (studia w j. angielskim)matematyka


przedmiot dodatkowy (wybór kandydata)


język polski lub język urzędowy kraju kandydata


język obcy nowożytny


ekonomia
zarządzanie
Wydział Elektryczny


automatyka i robotykamatematyka


przedmiot dodatkowy (wybór kandydata)


język polski lub język urzędowy kraju kandydata


język obcy nowożytny


elektrotechnika
teleinformatyka
Wydział Informatykiinformatykamatematykaprzedmiot dodatkowy (wybór kandydata)język polski lub język urzędowy kraju kandydatajęzyk obcy nowożytny
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatronikienergetykamatematykaprzedmiot dodatkowy (wybór kandydata)język polski lub język urzędowy kraju kandydatajęzyk obcy nowożytnyinżynieria materiałowa
inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych
inżynieria produkcji w przemyśle 4.0
mechanika i budowa maszyn
mechatronika
inżynieria transportu
zarządzanie i inżynieria produkcji
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa


architektura krajobrazubiologia lub matematyka


przedmiot dodatkowy (wybór kandydata)


język polski lub język urzędowy kraju kandydata


język obcy nowożytny


gospodarka przestrzenna
ochrona środowiska
odnawialne źródła energii
ogrodnictwo
rolnictwo
uprawna winorośli i winiarstwo
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwamikrobiologia stosowanabiologia lub matematykaprzedmiot dodatkowy (wybór kandydata)język polski lub język urzędowy kraju kandydatajęzyk obcy nowożytnyrybactwo
technologia żywności i żywienie człowieka
zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
Wydział Techniki Morskiej i Transportu

budowa jachtówmatematyka

przedmiot dodatkowy (wybór kandydata)

język polski lub język urzędowy kraju kandydata

język obcy nowożytny

chłodnictwo i klimatyzacja
inżynieria bezpieczeństwa
logistyka
oceanotechnika
transport
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznejchemia
matematyka lub fizyka lub chemia

przedmiot dodatkowy (wybór kandydata)
język polski lub język urzędowy kraju kandydata
język obcy nowożytny
chemical engineering (studia w j. angielskim)
inżynieria chemiczna i procesowajęzyk polski lub język urzędowy kraju kandydata


nanotechnologia
technologia chemiczna