REKRUTACJA NA STUDIA 2021/2022

Rejestracja kandydatów w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) na studia stacjonarne i niestacjonarne, drugiego stopnia, prowadzone w języku polskim rozpocznie się 10/01/2022, o godz. 12:00.

Termin rozpoczęcia studiów: marzec 2022

 

Kandydaci proszeni są o zapoznanie się z zasadami oraz harmonogramem rekrutacji:

Studia drugiego stopnia