REKRUTACJA NA STUDIA 2021/2022

Rejestracja kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne, pierwszego i drugiego stopnia, prowadzone w języku polskim rozpocznie się 17/05/2021.

Termin rozpoczęcia studiów: październik 2021

 

Kandydaci proszeni są o zapoznanie się z zasadami oraz harmonogramem rekrutacji:

Studia pierwszego stopnia

Studia drugiego stopnia