Opłaty za studia (czesne)

Wysokość opłat za studia (czesne) obowiązujące w roku akademickim 2019/2020

Kwoty wyrażone są w walucie PLN (polski złoty)

 

Studia stacjonarne prowadzone w języku polskim:

Forma i poziom kształceniaRodzaj opłatyWysokość opłaty
studia stacjonarne pierwszego stopnia na wszystkich kierunkachsemestralna2.200 PLN
studia stacjonarne drugiego stopnia na wszystkich kierunkachsemestralna2.200 PLN

 

Studia stacjonarne prowadzone w języku angielskim: 

Kierunek studiów i poziom kształceniaRodzaj opłatyWysokość opłaty
Economics - studia pierwszego stopniasemestralna4.100 PLN
Inżynieria materiałowa - studia drugiego stopniasemestralna3.700 PLN

 

 Studia niestacjonarne prowadzone w języku polskim:

 

Kierunek studiów

 

Rodzaj opłaty

Wysokość opłaty
studia pierwszego stopniastudia drugiego stopnia
Biotechnologiasemestralna1.850 PLN1.850 PLN
Kynologia semestralna2.000 PLN2.200 PLN
Zootechnikasemestralna1.850 PLN1.850 PLN
Architektura i urbanistykasemestralnastudia nie są prowadzone3.000 PLN
Budownictwo semestralna1.850 PLN1.900 PLN
Inżynieria środowiskasemestralnastudia nie są prowadzone2.150 PLN
Ekonomiasemestralna1.500 PLN1.650 PLN
Zarządzaniesemestralna1.850 PLNstudia nie są prowadzone
Elektrotechnikasemestralna2.100 PLN2.200 PLN
Informatykasemestralna2.100 PLN2.200 PLN
Energetykasemestralna1.700 PLNstudia nie są prowadzone
inżynieria materiałowasemestralna1.700 PLN1.800 PLN
inżynieria pojazdów bojowych i specjalnychsemestralna1.800 PLNstudia nie są prowadzone
Inżynieria transportusemestralna1.700 PLN1.800 PLN
Mechanika i budowa maszynsemestralna1.700 PLN1.800 PLN
Zarządzanie i inżynieria produkcjisemestralna1.700 PLN1.800 PLN
Architektura krajobrazusemestralnastudia nie są prowadzone1.950 PLN
Gospodarka przestrzennasemestralna2.200 PLN1.950 PLN
Ochrona środowiskasemestralna2.200 PLN1.950 PLN
Odnawialne źródła energiisemestralna

2.200 PLN - 1. rok

2.500 - 4. rok

1.950 PLN
Ogrodnictwosemestralna2.200 PLN1.950 PLN
Rolnictwosemestralna

2.200 PLN - 1. rok

2.500 PLN - 3. rok

1.950 PLN
Uprawa winorośli i winiarstwosemestralna2.200 PLNstudia nie są prowadzone
Technologia żywności i żywienie człowiekasemestralna1.800 PLN1.750 PLN
Inżynieria chemiczna i procesowasemestralna1.900 PLN2.600 PLN