na podstawie umów międzynarodowych

Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia wyższe na podstawie umowy międzynarodowej jako:

  1. stypendyści strony polskiej
  2. na zasadach odpłatności
  3. bez odpłatności i świadczeń stypendialnych
  4. jako stypendyści strony wysyłającej bez ponoszenia opłat za naukę
  5. jako stypendyści strony polskiej.

 

Szczegółowe zasady podejmowania i odbywania studiów (pełnych/częściowych) określają stosowne umowy.