na podstawie umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi

Cudzoziemcy mogą podejmować studia wyższe na podstawie umów zawieranych przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie z podmiotami zagranicznymi na jednej z poniższych zasad:

  1. na zasadach odpłatności
  2. bez odpłatności i świadczeń stypendialnych
  3. jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę
  4. jako stypendyści uczelni

 

Szczegółowe zasady formalne i finansowe podejmowania i odbywania studiów określa stosowna umowa.