Aktualności dla kandydata cudzoziemca - studia pierwszego i drugiego stopnia

EGZAMINY Z JĘZYKA POLSKIEGO W R.A. 2019/2020 07.10.2019 09:06

Terminy egzaminów z języka polskiego na poziomie B2 ustalone dla roku akademickiego 2019/2020 dostępne są w zakładce: Język polski