pierwsze dni na studiach

DZIEKANAT wydziału macierzystego

Dziekanat jest jednostką prowadzącą sprawy studentów na danym wydziale. Zaraz po przyjeździe do Szczecina jest to pierwsze miejsce, do którego należy się udać w celu uzyskania m.in.:

  • legitymacji studenckiej
  • dostępu do elektronicznego systemu e-dziekanat
  • zaświadczenia o statusie studenta
  • podpisana aktu ślubowania

SYSTEM e-dziekanat

Elektroniczny system uczelniany, do którego dostęp ma każdy student na podstawie loginu i hasła. W e-dziekanacie sprawdzisz harmonogram zajęć dydaktycznych, ewentualne należności finansowane z tytułu opłat za studia, akademik, itp.

 

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO

Rok akademickie składa się z dwóch semestrów i rozpoczyna się 1 października. Przed rozpoczęciem zajęć Uczelnia organizuje oficjalną inaugurację, na którą zaproszeni są wszyscy studenci. Harmonogram roku akademickiego, rozkład zajęć, dni wolne dostępne są na stronie internetowej wydziału.

 

REGULAMIN STUDIÓW

Jest to wewnętrzny akt prawny regulujący kwestie akademickie, odbywania studiów, egzaminów i zaliczeń, praw i obowiązków studentów, odpowiedzialności dyscyplinarnej, czy nagród i wyróżnień. Każdy student ma prawo do zapoznania się z treścią regulaminu, który udostępniany jest na stronie internetowej Uczelni.

 

DZIAŁ MOBILNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

Centralna jednostka uczelni, która oferuje studentom zagranicznym konsultacje, pomoc oraz wskazówki dotyczące formalności związanych z pobytem w Szczecinie i Uczelni (zakwaterowanie, legalizacja pobytu, itp.).

 

Czym się zajmujemy?

• prowadzimy rekrutację cudzoziemców na studia pierwszego i drugiego stopnia,

• wystawiamy dokumenty potwierdzające przyjęcie na 1. rok studiów pierwszego i drugiego stopnia,

• przyznajemy miejsca w domach studenckich dla studentów 1. roku w ramach przyznanej puli miejsc,

• udzielamy informacji na temat możliwość legalizacji pobytu w Polsce czy ubezpieczenia zdrowotnego.

 

W czym nie będziemy w stanie Ci pomóc?

Nie prowadzimy spraw związanych:

• z tokiem studiów (organizacja i sposób prowadzenia zajęć, egzaminy, zaliczenia),

• systemem e-dziekanat,

• możliwościami uzyskania stypendium (naukowe, socjalne),

• potwierdzaniem statusu studenta,

• naliczaniem opłat za studia.

 

Adres korespondencyjny: al. Piastów 17, 70-310 Szczecin

Adres do odwiedzin: ul. Pułaskiego 10, parter pokój 15, 70-322 Szczecin

Zapraszamy w dni robocze (poniedziałek-piątek) w godzinach 8.00-14.00

email: admission@zut.edu.pl

strona internetowa: www.admission.zut.edu.pl