Przeniesienie kandydata zagranicznego na studia z innej uczelni

Informacja przeznaczona jest dla studentów zagranicznych chcących przenieść się do Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologiczne w Szczecinie z uczelni polskiej lub zagranicznej.

 

Procedura "KROK PO KROKU" przeniesienia się na studia w ZUT:

Krok 1. Prześlij na adres admission@zut.edu.pl wykaz ocen, potwierdzający uzyskane efekty kształcenia w uczelni, z której chcesz się przenieść. Jeśli przenosisz się z uczelni zagranicznej dołącz do wykazu tłumaczenie na język polski. Twoje zapytanie zostanie przesłane na wydział, który prowadzi wybrany przez Ciebie kierunek studiów celem weryfikacji czy przeniesienie jest możliwe i na jakich warunkach.

Krok 2. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia prośby otrzymasz indywidualne potwierdzenie wraz z informacją o dalszej procedurze (wymagane dokumenty, informacja o zarejestrowaniu na dany semestr, ew. konieczność uzupełnienia różnić programowych, koszty).

Krok 3. Złóż wszystkie wymagane dokumenty niezbędne do prawidłowego przeniesienia na studia. Na ich podstawie otrzymasz oficjalną decyzję w sprawie przeniesienia. Decyzja zawiera rejestrację na określony semestr oraz wykaz przedmiotów wraz z przypisanymi do nich efektami kształcenia, które będziesz musiał uzupełnić w podanym terminie (jeśli dotyczy).

 

Zalecamy aby zgłoszenie chęci przeniesienia na studia nastąpiło stosownie wcześnie przed rozpoczęciem danego semestru.