tłumaczenie dokumentów na język polski

Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać przetłumaczone na język polski przez:

  1. polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy ministerstwa sprawiedliwości (wyszukiwarka na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości)
  2. tłumacza w kraju macierzystym kandydata, z tym że tłumaczenie takie powinno zostać potwierdzone przez polskiego konsula urzędującego w tym kraju.