Przelicznik ocen

Dane dotyczące świadectwa czy dyplomu należy wpisać w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów, natomiast oceny z przedmiotów wymaganych dla danego kierunku studiów zgodnie z przelicznikiem ocen wskazanym poniżej.

 

SYSTEM PRZELICZANIA WYNIKÓW MATURALNYCH W PRZYPADKU ŚWIADECTW WYDANYCH ZA GRANICĄ

1. W IRK kandydat powinien wprowadzić oceny wymagane dla danego kierunku studiów.

2. Niżej wskazany przelicznik odpowiada ocenom przedstawionym na świadectwie dojrzałości uzyskanym w Polsce i ustalony jest dla systemu nowej matury.

3. W przypadku braku na świadectwie przedmiotu matematyka, brana pod uwagę będzie średnia ocena z przedmiotów algebra i geometria lub pokrewnych.

4. O ile na świadectwie nie określono poziomu trudności zdawanego przedmiotu, przyjmuje się poziom podstawowy jako potwierdzony oceną na świadectwie.

5. W przypadku gdy przelicznik ocen na punkty wymieniony poniżej nie uwzględnia kraju, z którego kandydat posiada świadectwo lub w przypadku innej skali ocen, właściwa wydziałowa komisja rekrutacyjna indywidualnie przelicza uzyskane przez kandydata wyniki ze świadectwa na punkty stosowane w rekrutacji.

KOMUNIKAT NR 12 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 15 marca 2023 r. o przeliczaniu na punkty ocen uzyskanych na świadectwach wydanych za granicą, stosowanym w rekrutacji na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2023/2024 w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (format:  pdf, rozmiar:  2,43 MB)

 

UKRAINA

Skala ocen na świadectwach uzyskanych na Ukrainie (2-12)System ocen "nowa matura"Egzmian ZNO (poziom rozszerzony)System ocen "nowa matura"
12100181-200100
1190166-18090
1080151-16580
970136-15070
860121-13560
750100-12050
6400-99


0


530
2 - 40

WAŻNE: Oceny przedmiotów z atestacji państwowej Зо́внішнє незале́жне оці́нювання (ЗНО) – Niezależna Ocena Zewnętrzna (ZNO) na Ukrainie będą traktowane jako poziom rozszerzony, pozostałe przedmioty jako poziom podstawowy.

 

BIAŁORUŚ

Skala ocen na świadectwach uzyskanych na Białorusi (2-10)System ocen "nowa matura"
10100
990
880
770
660
550
440
330
20

 

MOŁDAWIA

Skala ocen na świadectwach uzyskanych w Mołdawi (1.00-10.00)System ocen "nowa matura"
10.00 (excellent)100
9.00-9.99 (very good)90
8.00-8.99 (good)80
7.00-7.99 (good)70
6.00-6.99 (satisfactory)60
5.00-5.99 (satisfactory)50
1.00-4.99 (unsatisfactory)0

 

NIEMCY

Ocena na świadectwie  (skala ocen 1-6)System ocen "nowa matura"
1100
280
360
430
5-60

 

LITWA

Skala ocen na świadectwach uzyskanych na Litwie (0.00-10.00)System ocen "nowa matura"
10.00 (excellent)100
9.00-9.99 (very good)90
8.00-8.99 (good)80
7.00-7.99 (highly satisfactory)70
6.00-6.99 (satisfactory)60
5.00-5.99 (sufficient)50
0.00-4.99 (unsatisfactory)0
Skala ocen na świadectwach uzyskanych na Litwie (0.00-100.00)System ocen "nowa matura"
92.00-100.00 (excellent)100
84.00-91.99 (very good)90
75.00-83.99 (good)80
67.00-74.99 (highly satisfactory) 70
58.00-66.99 (satisfactory)60
50.00-57.99 (sufficient)50
0.00-49.99 (unsatisfactory)0

 

ROSJA

System ocen na świadectwach uzyskanych w Rosji (2.00-5.00)System ocen "nowa matura"
5.00 (excellent)100
4.00-4.99 (good)80
3.00-3.99 (satisfactory)60
"credit"40
2.00-2.99 (unsatisfactory)0

SYSTEM PRZELICZANIA OCEN NA DYPLOMACH UKOŃCZENIA STUDIÓW WYŻSZYCH WYDANYCH ZA GRANICĄ

 

BIAŁORUŚ

Skala ocen na dyplomach uzyskanych na Białorusi (1-10)Uzyskana wiedza w %Ocena PL
1095-1005,0
990-945,0
885-894,5
780-844,5
670-794,0
565-693,5
450-643,0
1-30-492

 

UKRAINA

Skala ocen na dyplomach uzyskanych na Ukrainie (2-5)Skala ocen 100-punktowaOpis Ocena PL
595-100excellent / bardzo dobry5
475-94good / dobry4
360-74satisfactory / dostateczny3
2poniżej 60unsatisfactory / niedostateczny2

 

ROSJA

Skala ocen na dyplomach uzyskanych w Rosji (2-5)OpisOcena PL
5excellent / bardzo dobyr5
4.00-4.99good / dobry4
3.00-3.99satisfactory / dostateczny3
2.00-2.99unsatisfactory / niedostateczny2