Gdzie złożyć dokumenty

Niezależnie od zasad podejmowania studiów każdy kandydat nieposiadający obywatelstwa polskiego składa komplet dokumentów w:

 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Dział Mobilności Międzynarodowej

ul. Pułaskiego 10, 70-322 Szczecin

parter, pokój nr 15

poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 15:00

email: admission@zut.edu.pl

 

Adres do korespondencji:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Dział Mobilności Międzynarodowej

al. Piastów 17, 70-310 Szczecin, POLSKA