Gdzie złożyć dokumenty

Każdy kandydat zagraniczny zobowiązany jest dostarczyć komplet dokumentów w ramach danej rekrutacji na studia na poniższy adres:

 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Dział Mobilności Międzynarodowej

ul. Pułaskiego 10, 70-322 Szczecin

parter, pokój nr 15

poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 14:00

email: admission@zut.edu.pl

 

Adres do korespondencji:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Dział Mobilności Międzynarodowej

al. Piastów 17, 70-310 Szczecin, POLSKA