Badania lekarskie

Kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia obowiązują badania lekarskie lekarza medycyny pracy (za wyjątkiem kandydatów na kierunki studiów: architektura i urbanistyka, ekonomia, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia, zarządzanie). Kandydaci na badania powinni zgłaszać się z:

  • dokumentem tożsamości
  • skierowaniem na badania lekarskie wydanym przez Uczelnię

 

Badania są bezpłatne.

Skierowanie na badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia studiów na określonym kierunku jest wystawiane przez Uczelnię na obowiązującym druku, nie wcześniej jednak niż po zarejestrowaniu się kandydata w Internetowym Systemie Rekrutacji oraz wniesieniu opłaty rekrutacyjnej na numer konta bankowego wskazanego w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK).

Skierowanie opatrzone odpowiednią pieczęcią i podpisane przez osobę upoważnioną można pobrać:

  • od 20 czerwca do 12 lipca br. w Dziale Mobilności Międzynarodowej, ul. Pułaskiego 10, parter pokój 15 osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00, lub wysyłając maila na adres admission@zut.edu.pl podając: swoje nazwisko, imię oraz kierunek studiów (uwaga! skierowanie wystawiane jest tylko na jeden kierunek studiów – kierunek pierwszy z preferencji),
  • od 13 lipca br. bezpośrednio w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej danego kierunku lub w Dziale Mobilności Międzynarodowej jak wyżej

 

Orzeczenie wystawia lekarz medycyny pracy. 

Więcej informacji o przychodniach, do których należy udać się ze skierowaniem.