Badania lekarskie

Kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia obowiązują badania lekarskie lekarza medycyny pracy (za wyjątkiem kandydatów na kierunki studiów: architektura i urbanistyka, ekonomia, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia, zarządzanie). Kandydaci na badania powinni zgłaszać się z:

  • dokumentem tożsamości
  • skierowaniem na badania lekarskie wydanym przez Uczelnię

 

Badania są bezpłatne.

Skierowanie na badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia studiów na określonym kierunku jest wystawiane przez Uczelnię na obowiązującym druku, nie wcześniej jednak niż po zarejestrowaniu się kandydata w Internetowym Systemie Rekrutacji oraz wniesieniu opłaty rekrutacyjnej na numer konta bankowego wygenerowany z Internetowego Systemu Rekrutacji ISR.

Skierowanie opatrzone odpowiednią pieczęcią i podpisane przez osobę upoważnioną można pobrać:

  • od 10 czerwca do 10 lipca br. w Dziale Mobilności Międzynarodowej, ul. Pułaskiego 10, parter pokój 15 osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00, lub wysyłając maila na adres admission@zut.edu.pl podając: swoje nazwisko, imię oraz kierunek studiów (uwaga! skierowanie wystawiane jest tylko na jeden kierunek studiów – kierunek pierwszy z preferencji),
  • od 11 lipca br. bezpośrednio w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej danego kierunku lub w Dziale Mobilności Międzynarodowej jak wyżej

 

Orzeczenie wystawia lekarz medycyny pracy. 

 

PRZYCHODNIE:

  • dla kandydatów na studia prowadzone przez: Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, wydział Budownictwa i Architektury, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

Przychodnia Specjalistyczna, al. Wojska Polskiego 97, tel. 91 422 12 87

poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 15.00

  • dla kandydatów na kierunki prowadzone przez: Wydział Elektryczny, Wydział Informatyki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Wydział Techniki Morskiej i Transportu, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Przychodnia Ogólna, ul. Bohaterów Warszawy 51, tel. 91 449 45 34, 501 749 768

poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 8:00 - 14:00

wtorek w godz. 11:00 - 17:00

Przychodnia Ogólna, ul. Bohaterów Warszawy 75, tel. 91 444 28 70, 507 807 577

poniedziałek w godz. 8:00 - 10:00

środa w godz. 8:00 - 10:00