Egzaminy z języka polskiego dla kandydatów na studia

Kandydat nieposiadający potwierdzenia znajomości języka polskiego, o którym mowa powyżej, zobowiązany będzie do przystąpienia do testu językowego organizowanego przez Uczelnię w wyznaczonych przez nią terminach.

TERMINY EGZAMINÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024 (poziom B2)

rok 2023:

15.06.2023, 22.06.2023, 30.06.2023, 07.07.2023, 7.09.2023, 14.09.2023, 21.09.2023

 Egzaminy są bezpłatne.

Egzaminy będą przeprowadzane w formie stacjonarnej w Studium Języków Obcych ZUT w Szczecinie. Aby zgłosić się na egzamin należy przesłać wiadomość z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem na adres admission@zut.edu.pl z podaniem: imię i nazwisko oraz wybrany termin egzaminu.