osoby niepełnoletnie

Osoby niepełnoletnie, tj. takie które nie ukończyły 18. roku życia wszelkie sprawy urzędowe (udział w rekrutacji na studia, zakwaterowanie w domu studenckim, legalizacja i rejestracja pobytu w Polsce, itp.) mogą załatwiać jedynie za pośrednictwem opiekuna prawnego (np. rodzica).