dokumenty uprawniające do wstępu na studia I stopnia

Dokumenty potwierdzające wykształcenie średnie uzyskane za granicą uprawniające do podjęcia studiów I stopnia

 

BIAŁORUŚ:

  • świadectwo o średnim wykształceniu ogólnym
  • dyplom o średnim wykształceniu zawodowo-technicznym

ROSJA:

  • świadectwo o pełnym średnim wykształceniu (аттестат о среднем общем образовании)

UKRAINA:

  • przed rokiem 2019: świadectwo o pełnym średnim wykształceniu (атестат про повну загальну середню освiт) wraz z dodatkiem oraz ocenami z atestacji państwowej
  • od 2019 roku: świadectwo o średnim wykształceniu (Svidotstvo pro zdobuttia povnoi zagalnoi serednoi osvity) wraz z dodatkiem oraz ocenami z atestacji państwowej (nowy wzór (format:  pdf, rozmiar:  569 KB))