przedmioty uwzględnianie w procesie kwalifikacji

Wykaz przedmiotów uwzględnianych w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów pierwszego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne).

Oceny z przedmiotów wymaganych dla danego kierunku studiów należy wprowadzić do systemu rekrutacyjnego zgodnie z przelicznikiem ocen dostępnym w zakładce: Przelicznik ocen

Kandydat wpisuje do systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK wszystkie uzyskane wyniki ze świadectwa (część pisemna), natomiast system wylicza najkorzystniejszą dla kandydata liczbę punktów.

WYDZIAŁKIERUNEK STUDIÓW
PRZEDMIOT
ABCD
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt


biotechnologiabiologia lub matematyka


przedmiot dodatkowy (wybór kandydata)


język polski lub język urzędowy kraju kandydata


język obcy nowożytny


kynologia
zootechnika
Wydział Architekturyarchitektura
matematykaprzedmiot dodatkowy (wybór kandydata)język polski lub język urzędowy kraju kandydatajęzyk obcy nowożytny
projektowanie architektury wnętrz i otoczenia
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska


budownictwomatematyka


przedmiot dodatkowy (wybór kandydata)


język polski lub język urzędowy kraju kandydata


język obcy nowożytny


budownictwo (inżynier europejski)
inżynieria środowiska
Wydział Ekonomiczny

ekonomiamatematyka

przedmiot dodatkowy (wybór kandydat)

język polski lub język urzędowy kraju kandydatajęzyk obcy nowożytny

zarządzanie
Wydział Elektryczny


automatyka i robotykamatematyka


przedmiot dodatkowy (wybór kandydata)


język polski lub język urzędowy kraju kandydata


język obcy nowożytny


elektrotechnika
teleinformatyka
Wydział Informatykiinformatykamatematykaprzedmiot dodatkowy (wybór kandydata)język polski lub język urzędowy kraju kandydatajęzyk obcy nowożytny
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatronikienergetykamatematykaprzedmiot dodatkowy (wybór kandydata)język polski lub język urzędowy kraju kandydatajęzyk obcy nowożytnyinżynieria materiałowa
inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych
inżynieria produkcji w przemyśle 4.0
mechanika i budowa maszyn
mechatronika
inżynieria transportu
zarządzanie i inżynieria produkcji
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwaarchitektura krajobrazubiologia lub matematykaprzedmiot dodatkowy (wybór kandydata)język polski lub język urzędowy kraju kandydatajęzyk obcy nowożytny

ochrona środowiska
odnawialne źródła energii
ogrodnictwo
rolnictwo
uprawna winorośli i winiarstwo
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwamikrobiologia stosowanabiologia lub matematykaprzedmiot dodatkowy (wybór kandydata)język polski lub język urzędowy kraju kandydatajęzyk obcy nowożytny
ichtiologia i akwakultura
technologia żywności i żywienie człowieka
Wydział Techniki Morskiej i Transportubudowa jachtówmatematykaprzedmiot dodatkowy (wybór kandydata)język polski lub język urzędowy kraju kandydatajęzyk obcy nowożytny
chłodnictwo i klimatyzacja
logistyka
oceanotechnika
transport
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznejchemiamatematyka lub fizyka lub chemiaprzedmiot dodatkowy (wybór kandydata)

język polski lub język urzędowy kraju kandydata


język obcy nowożytny


inżynieria chemiczna i procesowa
inżynieria materiałów i nanomateriałów
technologia chemiczna