Aktualności dla zagranicznego kandydata - studia pierwszego i drugiego stopnia

AKTUALNE informacje dotyczące wjazdu do Polski 21.08.2020 15:56

Aktualne informacje dotyczące możliwości i zasad wjazdu do Polski dla obywateli krajów Unii Europejskiej oraz państw trzecich dostępne są na stronach internetowych:

Re-open EU

Straży Granicznej

 

Prosimy o śledzenie na bieżąco aktualizowanych informacji.