Aktualności dla zagranicznego kandydata - studia pierwszego i drugiego stopnia

REKRUTACJA 2020/2021_Przedłużona rejestracja na studia stacjonarne drugiego stopnia 17.02.2021 14:53

Internetowy System Rekrutacji zostanie uruchomiony 17 lutego o godz. 15:00 - rejestracja trwa do 25 lutego do godziny 12:00.

W rekrutacji w II turze przyjęcia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów (decyduje kolejność zgłoszeń), po uprzednim zarejestrowaniu się w ISR. Dokumenty należy złożyć w Dziale Mobilności Międzynarodowej w dniach 22 do 26 lutego 2021.